Tidigare liv - regressionsterapi

Jag är utbildad av Tine Kromm Henrie (A.S.K Access Soul Knowledge) enligt den amerikanska modellen för regressionsterapi. Till hösten kommer jag att gå steg 2 i utbildningen och ha möjlighet att erbjuda Livet mellan Liven sessioner där man upplever var själen är när den inte är inkarnerad på jorden. Till hösten hoppas jag även ha slutfört min certifiering och ha möjlighet att ta emot vem som helst som betalande klient. I nuläget tar jag bara emot vänner och bekanta.

Utbildningen är baserad på TNI (The Newton Institute) metoder framtagna av pionjären Michael Newton.